Tất cả bài viết: camerra siêu nhỏ

Bộ camera 4G siêu nhỏ quan sát từ xa không cần Internet
Bộ camera 4G siêu nhỏ quan sát từ xa không cần Internet

Bộ camera 4G siêu nhỏ gồm có 2 chức năng: 1 là chức năng camera siêu nhỏ, 2 là chức năng kết nối với SIM 4G để truyền dữ liệu lên internet. Nếu 2 chức năng này ghép lại với nhau thành 1 khối thì nó lại quá to, không thể phù hợp với yêu cầu. Vì vậy nó cần được tách ra thành 2 thiết bị.

Giá: Liên hệ


Tất cả có 1 kết quả.

0961633293